CyberLink PowerDVD 18.0.2202.62

CyberLink PowerDVD 18.0.2202.62

CyberLink Corp. – 1,3MB – Commercial
ra khỏi 684 phiếu
image/svg+xml 2017 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
PowerDVD 9 là chỉ đơn giản là phần mềm xem lại video tốt nhất để thưởng thức phim HD và đĩa Blu-ray. PowerDVD cho phép bạn thưởng thức và remix phim cũng như để lưu trữ và tổ chức thông tin bộ phim của bạn. Có được sự lựa chọn rộng nhất của hữu ích định dạng video bao gồm cả HD định dạng như AVCHD, AVCREC, MPEG-4 AVC (H.264), MPEG-2 HD và WMV-HD. chuyển 8 kênh âm thanh thông qua HDMI 1.3 hỗ trợ. Cũng bao gồm là hỗ trợ cho các phổ biến Dolby TrueHD và DTS-HD âm thanh định dạng. Với TrueTheater, bạn có một tập hợp các công cụ kỹ thuật số tại xử lý của bạn cho upping chất lượng DVD phát lại video HD xem, tất cả thuận lợi và với kết quả thị giác tuyệt vời. Lướt qua hộp mũi chích ngừa của sách bộ sưu tập phim của bạn trong khi xem điểm nổi bật từ phim với giao diện người dùng ưa thích xem. PowerDVD có tất cả các tính năng và phong cách mà sẽ vui lòng ngay cả phim quạt đòi hỏi nhiều nhất.

Tổng quan

CyberLink PowerDVD là một Commercial phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi CyberLink Corp..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 16.650 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CyberLink PowerDVD là 365.21.2023, phát hành vào ngày 10/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

CyberLink PowerDVD đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,3MB.

Người sử dụng của CyberLink PowerDVD đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho CyberLink PowerDVD!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 16.650 UpdateStar có CyberLink PowerDVD cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
CyberLink Corp.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản